Reveladas las carteleras del 47th Aniversario de New Japan

0
NJPW carterleras 47 aniversario

Reveladas las carteleras del 47th Aniversario de New Japan. En la mañana de hoy, New Japan ha dado a conocer los combates que podremos ver en este tour.

Carteleras del 47th Aniversario de NJPW

La cartelera completa para el show del 47 Aniversario ha sido anunciada.

Además del anuncio de la New Japan Cup, New Japan Pro Wrestling ha anunciado las carteleras oficiales de la gira del 47 aniversario que se extiende del 1 de marzo al 4 de marzo. La cartelera para el evento del 47º aniversario el 6 de marzo también se ha dado a conocer.

En el evento, estarán en juego el IWGP Junior Heavyweight y IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. El evento principal del show del 6 de marzo también verá al campeón de peso pesado de IWGP, Jay White, enfrentarse con el campeón de Never Openweight, Will Ospreay.

Anniversary Tour (March 1st) — Kumagaya Citizen Gymnasium
* Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

* Tiger Mask & Yugi Nagata vs. Ren Narita & Tomohiro Ishii

* Shota Umino, Dragon Lee & Ryusuke Taguchi vs. TAKA Michinoku, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

* Ayato Yoshida & Tomoaki Honma vs. Taichi & Minoru Suzuki

* Toa Henare, Toru Yano & Togi Makabe vs. HIKULEO, Tama Tonga & Tanga Loa

* YOSHI-HASHI, Jushin Thunder Liger & Hirooki Goto vs. Taiji Ishimori, Chase Owens & Bad Luck Fale

* SHO, YOH, Rocky Romero, Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. Shingo Takagi, BUSHI, Tetsuya Naito, EVIL & SANADA

Anniversary Tour (March 2nd) — Saku City General Gymnasium
*Yota Tsuji vs. Yuya Uemura

* Shota Umino & Yuji Nagata vs. Ren Narita & Tomohiro Ishii

* Ayato Yoshida & Dragon Lee vs. El Desperado & Minoru Suzuki

* Ryusuke Taguchi, Tiger Mask & Tomoaki Honma vs. TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanemaru & Taichi

* YOSHI-HASHI, Toru Yano & Togi Makabe vs. HIKULEO, Tama Tonga & Tanga Loa

* Jushin Thunder Liger, Toa Henare & Hirooki Goto vs. Taiji Ishimori, Chase Owens & Bad Luck Fale

* SHO, YOH, Rocky Romero, Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. EVIL, SANADA, BUSHI, Shingo Takagi & Tetsuya Naito

Anniversary Tour (March 4th) — Big Palette Fukushima
* Yota Tsuji vs.Yuya Uemura

* Shota Umino & Yuji Nagata vs. Ayato Yoshida & Tomohiro Ishii

* Ren Narita & Dragon Lee vs. El Desperado & Minoru Suzuki

* Ryusuke Taguchi, Tiger Mask & Tomoaki Honma vs. TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanemaru & Taichi

* Hirooki Goto, Toru Yano & Togi Makabe vs. HIKULEO, Tama Tonga & Tanga Loa

* Jushin Thunder Liger, Toa Henare & YOSHI-HASHI vs. Taiji Ishimori, Chase Owens & Bad Luck Fale

* EVIL, SANADA, Tetsuya Naito, BUSHI & Shingo Takagi vs. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, SHO, YOH & Rocky Romero

47th Anniversary Event (March 6th) — Ota City General Gymnasium
* Ren Narita, Shota Umino, Ayato Yoshida, Toru Yano & Togi Makabe vs. HIKULEO, Chase Owens, Bad Luck Fale, Tama Tonga & Tanga Loa

* Toa Henare & Yuji Nagata vs. YOSHI-HASHI & Tomohiro Ishii

* Dragon Lee, Ryusuke Taguchi, Tiger Mask, Tomoaki Honma & Satoshi Kojima vs. Taichi, TAKA Michinoku, Minoru Suzuki, El Desperado & Yoshinobu Kanemaru

*IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships
Shingo Takagi & BUSHI (c) vs. Roppongi 3K (SHO & YOH)

*IWGP Junior Heavyweight Championship
Taiji Ishimori (c) vs. Jushin Thunder Liger

* Hirooki Goto, Kazuchika Okada & Hiroshi Tanahashi vs. SANADA, EVIL & Tetsuya Naito

*Non-Title Match
Jay White vs. Will Ospreay