Resultados de los dos primeros días de la Super Junior Tag League 2018 de NJPW

0
NJPW Super Tag League

Estos son los resultados de los dos primeros días del torneo de NJPW “Super Junior Tag League 2018” celebrados el 16 y 17 de octubre.

NJPW Road To Power Struggle 2018 ~ Super Junior Tag League 2018 ~ – Día 1

Six Man Tag Team Match: Ren Narita, Shota Umino & Toa Henare derrotaron a Ayato Yoshida, Yota Tsuji & Yuya Uemura (11:31)
Six Man Tag Team Match: Great Bash Heel (Togi Makabe & Tomoaki Honma) & Hiroshi Tanahashi vencieron a Chase Owens, Kota Ibushi & Yujiro Takahashi (12:51)
Eight Man Tag Team Match: BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Jay White, Tama Tonga & Tanga Loa) ganaron a CHAOS (Beretta, Kazuchika Okada & Toru Yano) & Chuckie T (10:33)
Super Junior Tag League 2018 Match: Robbie Eagles & Taiji Ishimori [2] derrotaron a Jushin Thunder Liger & Tiger Mask [0] (11:04)
Super Junior Tag League 2018 Match: El Soberano Jr. & Volador Jr. [2] vencieron a ACH & Ryusuke Taguchi [0] (10:33)
Super Junior Tag League 2018 Match: Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [2] ganaron a Chris Sabin & KUSHIDA [0] (14:40)
Super Junior Tag League 2018 Match: Los Ingobernables de Japon (BUSHI & Shingo Takagi) [2] derrotaron a Roppongi 3K (SHO & YOH) [0] (21:18)

NJPW Road To Power Struggle 2018 ~ Super Junior Tag League 2018 ~ – Día 2

Six Man Tag Team Match: Ren Narita, Shota Umino & Tomoaki Honma vencieron a Ayato Yoshida, Yota Tsuji & Yuya Uemura (12:22)
Six Man Tag Team Match: BULLET CLUB (Chase Owens & Yujiro Takahashi) & Kota Ibushi ganaron a Hiroshi Tanahashi, Toa Henare & Togi Makabe (12:42)
Eight Man Tag Team Match: CHAOS (Beretta, Kazuchika Okada & Toru Yano) & Chuckie T derrotaron a Bad Luck Fale, Jay White, Tama Tonga & Tanga Loa by DQ (11:00)
Super Junior Tag League 2018 Match: Jushin Thunder Liger & Tiger Mask [2] vencieron a El Soberano Jr. & Volador Jr. [2] (11:06)
Super Junior Tag League 2018 Match: Robbie Eagles & Taiji Ishimori [4] ganaron a ACH & Ryusuke Taguchi [0] (13:33)
Super Junior Tag League 2018 Match: Los Ingobernables de Japon (BUSHI & Shingo Takagi) [4] derrotaron a Chris Sabin & KUSHIDA [0] (16:53)
Super Junior Tag League 2018 Match: Roppongi 3K (SHO & YOH) [2] ganaron a Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru) [2] (13:14)