Resultados de los primeros días del tour de NOAH “Winter Navigation 2017”

Estos son los resultados de los cuatro primeros días del tour de NOAH “Winter Navigation 2017” celebrados el 24 de noviembre y el 3, 5 y 6 de diciembre.

NOAH, “WINTER NAVIGATION 2017” 24.11.2017

1. LEONA Dradition derrotó a Junta Miyawaki (7:57)
2. YO-HEY & Tadasuke vencieron a Akitoshi Saito & Masao Inoue (10:36)
3. Taiji Ishimori & Hi69 ganaron a Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa (9:13)
4. Atsushi Kotoge venció a Cody Hall (11:11)
5. Go Shiozaki derrotó a KAZMA SAKAMOTO (9:17)
6. Takashi Sugiura & Kenou ganaron a Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano (12:51)
7. Masa Kitamiya derrotó a HAYATA (8:44)
8. Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Minoru Tanaka vencieron a Mohammed Yone, Quiet Storm & Daisuke Harada (19:07)

NOAH “WINTER NAVIGATION 2017”, 03.12.2017

1. Go Shiozaki ganó a LEONA (12:44)
2. Akitoshi Saito & Masao Inoue derrotaron a Yoshinari Ogawa & Sheldon Jean (8:51)
3. HAYATA, YO-HEY & Tadasuke vencieron a Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi (10:23)
4. Atsushi Kotoge & Cody Hall ganaron a Katsuhiko Nakajima & Hi69 (8:50)
5. Taiji Ishimori derrotó a KAZMA SAKAMOTO (9:12)
6. GHC Tag Team Title Skirmish, 4 Way Match: Masa Kitamiya venció a Maybach Taniguchi, Quiet Storm & Mitsuya Nagai (7:38)
7. GHC Tag Team Title & GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka ganaron a Mohammed Yone & Daisuke Harada (18:59)
8. GHC Heavyweight Title Skirmish: Eddie Edwards & Moose derrotaron a Takashi Sugiura & Kenou (20:06)

NOAH “WINTER NAVIGATION 2017, 05.12.2017

1. YO-HEY & Tadasuke vencieron a Taiji Ishimori & Sehldon Jean (10:09)
2. Masa Kitamiya, KAZMA SAKAMOTO & Masao Inoue ganaron a Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Cody Hall (12:35)
3. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge derrotaron a Katsuhiko Nakajima & Hi69 (10:49)
4. Mitsuya Nagai venció a Akitoshi Saito (11:06)
5. GHC Jr. Heavyweight Title Prelude: Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa ganaron a Daisuke Harada & HAYATA (14:13)
6. GHC Tag Team Title Prelude: Mohammed Yone & Quiet Storm derrotaron a Maybach Taniguchi & Moose (16:20)
7. GHC Heavyweight Title Prelude: Eddie Edwards & Naomichi Marufuji vencieron a Kenou & Takashi Sugiura (14:50)

NOAH “WINTER NAVIGATION 2017, 06.12.2017

1. Atsushi Kotoge, Taiji Ishimori & Hi69 derrotaron a Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki (8:26)
2. Masa Kitamiya & Masao Inoue vencieron a Cody Hall & Sheldon Jean (9:46)
3. HAYATA & YO-HEY ganaron a Yoshinari Ogawa & LEONA (10:13)
4. Mitsuya Nagai & Yuko Miyamoto derrotaron a Katsuhiko Nakajima & Akitoshi Saito (9:45)
5. GHC Tag Team Title & Jr. Heavyweight Title Prelude: Maybach Taniguchi & Minoru Tanaka vencieron a Mohammed Yone & Daisuke Harada (17:03)
6. GHC Tag Team Title Prelude: Naomichi Marufuji & Moose ganaron a Quiet Storm & Tadasuke (11:42)
7. GHC Heavyweight Title Prelude: Eddie Edwards & Go Shiozaki derrotaron a Kenou & Takashi Sugiura (14:22)

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter¡Compártenos! ¡Muchas gracias!

¡Deja tu opinión!