Resultados de los primeros días del tour de NOAH “Winter Navigation 2017”

0
NOAH Winter Navigation

Estos son los resultados de los cuatro primeros días del tour de NOAH “Winter Navigation 2017” celebrados el 24 de noviembre y el 3, 5 y 6 de diciembre.

NOAH, “WINTER NAVIGATION 2017” 24.11.2017

1. LEONA Dradition derrotó a Junta Miyawaki (7:57)
2. YO-HEY & Tadasuke vencieron a Akitoshi Saito & Masao Inoue (10:36)
3. Taiji Ishimori & Hi69 ganaron a Hajime Ohara & Yoshinari Ogawa (9:13)
4. Atsushi Kotoge venció a Cody Hall (11:11)
5. Go Shiozaki derrotó a KAZMA SAKAMOTO (9:17)
6. Takashi Sugiura & Kenou ganaron a Katsuhiko Nakajima & Hitoshi Kumano (12:51)
7. Masa Kitamiya derrotó a HAYATA (8:44)
8. Naomichi Marufuji, Maybach Taniguchi & Minoru Tanaka vencieron a Mohammed Yone, Quiet Storm & Daisuke Harada (19:07)

NOAH “WINTER NAVIGATION 2017”, 03.12.2017

1. Go Shiozaki ganó a LEONA (12:44)
2. Akitoshi Saito & Masao Inoue derrotaron a Yoshinari Ogawa & Sheldon Jean (8:51)
3. HAYATA, YO-HEY & Tadasuke vencieron a Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Seiya Morohashi (10:23)
4. Atsushi Kotoge & Cody Hall ganaron a Katsuhiko Nakajima & Hi69 (8:50)
5. Taiji Ishimori derrotó a KAZMA SAKAMOTO (9:12)
6. GHC Tag Team Title Skirmish, 4 Way Match: Masa Kitamiya venció a Maybach Taniguchi, Quiet Storm & Mitsuya Nagai (7:38)
7. GHC Tag Team Title & GHC Jr. Heavyweight Title Skirmish: Naomichi Marufuji & Minoru Tanaka ganaron a Mohammed Yone & Daisuke Harada (18:59)
8. GHC Heavyweight Title Skirmish: Eddie Edwards & Moose derrotaron a Takashi Sugiura & Kenou (20:06)

NOAH “WINTER NAVIGATION 2017, 05.12.2017

1. YO-HEY & Tadasuke vencieron a Taiji Ishimori & Sehldon Jean (10:09)
2. Masa Kitamiya, KAZMA SAKAMOTO & Masao Inoue ganaron a Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Cody Hall (12:35)
3. Go Shiozaki & Atsushi Kotoge derrotaron a Katsuhiko Nakajima & Hi69 (10:49)
4. Mitsuya Nagai venció a Akitoshi Saito (11:06)
5. GHC Jr. Heavyweight Title Prelude: Minoru Tanaka & Yoshinari Ogawa ganaron a Daisuke Harada & HAYATA (14:13)
6. GHC Tag Team Title Prelude: Mohammed Yone & Quiet Storm derrotaron a Maybach Taniguchi & Moose (16:20)
7. GHC Heavyweight Title Prelude: Eddie Edwards & Naomichi Marufuji vencieron a Kenou & Takashi Sugiura (14:50)

NOAH “WINTER NAVIGATION 2017, 06.12.2017

1. Atsushi Kotoge, Taiji Ishimori & Hi69 derrotaron a Hajime Ohara, Hitoshi Kumano & Junta Miyawaki (8:26)
2. Masa Kitamiya & Masao Inoue vencieron a Cody Hall & Sheldon Jean (9:46)
3. HAYATA & YO-HEY ganaron a Yoshinari Ogawa & LEONA (10:13)
4. Mitsuya Nagai & Yuko Miyamoto derrotaron a Katsuhiko Nakajima & Akitoshi Saito (9:45)
5. GHC Tag Team Title & Jr. Heavyweight Title Prelude: Maybach Taniguchi & Minoru Tanaka vencieron a Mohammed Yone & Daisuke Harada (17:03)
6. GHC Tag Team Title Prelude: Naomichi Marufuji & Moose ganaron a Quiet Storm & Tadasuke (11:42)
7. GHC Heavyweight Title Prelude: Eddie Edwards & Go Shiozaki derrotaron a Kenou & Takashi Sugiura (14:22)