Resultados de los shows de AJPW de la Real World Tag League 2017 del 2 al 6 de diciembre

0
AJPW Real World Tag League 2017

Estos son los resultados de los shows de AJPW dentro de la Real World Tag League 2017 celebrados entre el 2 y el 6 de diciembre.

AJPW “REAL WORLD TAG LEAGUE 2017 ~ 45TH ANNIVERSARY SERIES”, 02.12.2017

1. Atsushi Aoki & Hikaru Sato derrotaron a Koji Iwamoto & Yusuke Okada (6:44)
2. Billy Ken Kid & Atsushi Maruyama vencieron a Yohei Nakajima & Shoichi Uchida (6:52)
3. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi ganaron a Ulitmate Spider Jr. & Takoyakida (5:53)
4. TAJIRI, KAI & Ultimo Dragon derrotaron a Joe Doering, Taiyo Kea & Masanobu Fuchi (10:25)
5. Real World Tag League: Kento Miyahara & Yoshitatsu [6] vencieron a Ryouji Sai & Masakado [0] (14:34)
6. Real World Tag League: Jun Akiyama & Takao Omori [6] ganaron a Suwama & Shuji Ishikawa [4] (6:44)
7. Real World Tag League: Zeus & The Bodyguard [4] derrotaron a Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani (12:59)

AJPW “REAL WORLD TAG LEAGUE 2017 ~ 45TH ANNIVERSARY SERIES”, 03.12.2017

1. Atsushi Aoki & Rey Paloma vencieron a Yusuke Okada & Takeshi Okada (9:20)
2. Ultimo Dragon & Atsushi Maruyama ganaron a Koji Iwamoto & Yuma Aoyagi (9:46)
3. Joe Doering, Taiyo Kea & Masanobu Fuchi derrotaron a TAJIRI, KAI & Yohei Nakajima (9:05)
4. Suwama & Shuji Ishikawa vencieron a Naoya Nomura & Hikaru Sato (10:27)
5. Real World Tag League: Jun Akiyama & Takao Omori [8] ganaron a Ryouji Sai & Masakado [0] (11:01)
6. Real World Tag League: Kento Miyahara & Yoshitatsu [8] derrotaron a Zeus & The Bodyguard [4] (19:35)

AJPW “REAL WORLD TAG LEAGUE 2017 ~ 45TH ANNIVERSARY SERIES”, 04.12.2017

1. Masanobu Fuchi & Hikaru Sato vencieron a Yohei Nakajima & Atsushi Maruyama (9:09)
2. Naoya Nomura, Yuma Aoyagi & Yusuke Okada ganaron a Ultimo Dragon, KING & Koji Niizumi (10:11)
3. Suwama, Shuji Ishikawa & Atsushi Aoki derrotaron a Joe Doering, Taiyo Kea & Koji Iwamoto (12:23)
4. Real World Tag League: Ryouji Sai & Masakado [2] vencieron a Manabu Soya & Black Tiger VII [4] (11:01)
5. Real World Tag League: Zeus & The Bodyguard [6] derrotaron a TAJIRI & KAI [4] (3:36)
6. Real World Tag League: Kento Miyahara & Yoshitatsu [10] ganaron a Jun Akiyama & Takao Omori [8] (19:38)

AJPW “REAL WORLD TAG LEAGUE 2017 ~ 45TH ANNIVERSARY SERIES”, 05.12.2017

1. Masanobu Fuchi & Hikaru Sato vencieron a Atsushi Aoki & Rey Paloma (10:28)
2. Yoshitatsu derrotó a Black Tiger VII (9:54)
3. Jun Akiyama, Takao Omori, Ulitmo Dragon & Tsuchiya Crazy ganaron a Yohei Nakajima, Koji Iwamoto, Atsushi Maruyama & Yusuke Okada (10:12)
4. Real World Tag League: Joe Doering & Taiyo Kea [6] derrotaron a Ryouji Sai & Masakado [2] (6:17)
5. Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi vencieron a Manabu Soya , TAJIRI & KAI (9:19)
6. Real World Tag League: Suwama & Shuji Ishikawa [6] ganaron a Zeus & The Bodyguard [6] (15:58)

Real World Tag League Standings:

1. Kento Miyahara & Yoshitatsu [10]
2. Jun Akiyama & Takao Omori [8]
3. Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [6]
-. Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani [6]
-. Joe Doering & Taiyo Kea [6]
-. Suwama & Shuji Ishikawa [6]
-. Zeus & The Bodyguard [6]
8. TAJIRI & KAI [4]
-. Manabu Soya & Black Tiger VII [4]
10. Ryouji Sai & Masakado [2]