Resultados de los shows de AJPW de la Real World Tag League 2017 del 7 al 12 de diciembre

0
AJPW World Tag League 2017

Estos son los resultados de los últimos días de la Real World Tag League 2017 de AJPW que se celebraron entre los días 7 y 12 de diciembre.

AJPW, 07.12.2017, Takamatsu Symbol Tower Exhibition Space

1. 3 Way Match: Atsushi Maruyama venció a Ultimo Dragon & Yohei Nakajima (6:00)
2. Joe Doering, Taiyo Kea & Kotaro Suzuki derrotaron a Hikaru Sato, Koji Iwamoto & Yusuke Okada (9:45)
3. Real World Tag League: Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani [8] ganaron a Ryouji Sai & Masakado [2] (9:41)
4. Real World Tag League: Zeus & The Bodyguard [8] vencieron a Manabu Soya & Black Tiger VII [4] (14:23)
5. Real World Tag League: TAJIRI & KAI [6] ganaron a Jun Akiyama & Takao Omori [8] (4:54)
6. Kento Miyahara, Yoshitatsu, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi derrotaron a Suwama, Shuji Ishikawa, Atsushi Aoki & Masanobu Fuchi (21:22)

AJPW, 08.12.2017, Tsuyuhashi Sports Center

1. Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Masanobu Fuchi vencieron a Yohei Nakajima, Atsushi Maruyama & Michio Kageyama (10:15)
2. Kento Miyahara, Yoshitatsu, Ultimo Dragon & Kotaro Suzuki derrotaron a Jun Akiyama, Takao Omori, Koji Iwamoto & Yusuke Okada (11:26)
3. Real World Tag League: Joe Doering & Taiyo Kea [8] ganaron a Manabu Soya & Black Tiger VII [4] (13:15)
4. Real World Tag League: Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani [10] derrotaron a TAJIRI & KAI [6] (3:50)
5. Real World Tag League: Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [8] vencieron a Zeus & The Bodyguard [8] (12:06)
6. Real World Tag League: Suwama & Shuji Ishikawa [8] ganaron a Ryouji Sai & Masakado [2] (16:29)

AJPW, 09.12.2017, Niigata City Gymnasium

1. Masanobu Fuchi, Black Tiger VII & Atsushi Maruyama derrotaron a Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Yusuke Okada (12:13)
2. Real World Tag League: Ryouji Sai & Masakado [4] vencieron a TAJIRI & KAI [6] (4:05)
3. Kento Miyahara, Yoshitatsu & Ultimo Dragon ganaron a Manabu Soya, Yohei Nakajima & Koji Iwamoto (10:46)
4. Real World Tag League: Joe Doering & Taiyo Kea [10] derrotaron a Zeus & The Bodyguard [8] (11:32)
5. Real World Tag League: Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [10] vencieron a Jun Akiyama & Takao Omori [8] (20:57)
6. Real World Tag League: Suwama & Shuji Ishikawa [10] ganaron a Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani [10] (19:38)

AJPW, 12.12.2017, Tokyo Korakuen Hall

1. Masanobu Fuchi, Osamu Nishimura & Ultimo Dragon derrotaron a Koji Iwamoto, Atsushi Maruyama & Fuminori Abe (6:56)
2. Yohei Nakajima, Kotaro Suzuki & Keiichi Sato vencieron a Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Yusuke Okada (9:04)
3. Real World Tag League: Manabu Soya & Black Tiger VII [6] ganaron a TAJIRI & KAI [6] (4:39)
4. Real World Tag League: Ryouji Sai & Masakado [6] derrotaron a Zeus & The Bodyguard [8] (11:45)
5. Real World Tag League: Jun Akiyama & Takao Omori [10] vencieron a Joe Doering & Taiyo Kea [10] (10:11)
6. Real World Tag League: Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani [12] ganaron a Naoya Nomura & Yuma Aoyagi [10] (14:01)
7. Real World Tag League: Suwama & Shuji Ishikawa [12] derrotaron a Kento Miyahara & Yoshitatsu [10] (25:17)
8. Real World Tag League – Final: Suwama & Shuji Ishikawa ganaron a Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani (11:14)