Resultados de los primeros días del tour de NJPW “Road to New Beginning”

0
NJPW Road to New Beginning 2018 1

Estos son los resultados de los primeros días del tour de NJPW “Road to New Beginning 2018” que se han celebrado entre los días 27 de enero y 3 de febrero, ambos días incluidos, en distintas ciudades de Japón.

03.02.2018 NJPW Road To The New Beginning 2018 – día 4 – Event @ Chino Citizen Pavilion Multi-Hall in Chino, Nagano, Japan

BULLET CLUB (Hikuleo & Yujiro Takahashi) derrotaron a Ren Narita & Shota Umino (8:12)
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask vencieron a Ryusuke Taguchi & Tetsuhiro Yagi (8:01)
Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi ganaron a Toa Henare & Tomoyuki Oka (9:06)
CHAOS (Rocky Romero, SHO & YOH) derrotaron a Suzuki-gun (Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (11:34)
CHAOS (Jay White, Tomohiro Ishii & Toru Yano) vencieron a David Finlay, Juice Robinson & Katsuya Kitamura (14:18)
KUSHIDA, Michael Elgin & Togi Makabe derrotaron a Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi & Takashi Iizuka) (12:53)
Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL, Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) ganaron a CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Will Ospreay & YOSHI-HASHI) (14:48)

01.02.2018 NJPW Road To The New Beginning 2018 – día 3 – Event @ Dream Messe Miyagi in Sendai, Miyagi, Japan

BULLET CLUB (Hikuleo & Yujiro Takahashi) derrotaron a Shota Umino & Tetsuhiro Yagi (8:43)
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask vencieron a KUSHIDA & Ren Narita (8:38)
Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi ganaron a David Finlay & Tomoyuki Oka (10:03)
CHAOS (Rocky Romero, SHO & YOH) derrotaron a Suzuki-gun (El Desperado, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) (10:00)
CHAOS (Jay White, Tomohiro Ishii & Toru Yano) vencieron a Juice Robinson, Katsuya Kitamura & Toa Henare (11:46)
Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi & Takashi Iizuka) ganaron a Michael Elgin, Ryusuke Taguchi & Togi Makabe (13:56)
Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL, Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) derrotaron a CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Will Ospreay & YOSHI-HASHI (13:40)

31.01.2018 NJPW Road To The New Beginning 2018 – Día 2 – Event @ Kitakami General Gymnasium in Kitakami, Iwate, Japan

BULLET CLUB (Hikuleo & Yujiro Takahashi) vencieron a Ren Narita & Tomoyuki Oka (8:25)
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask ganaron a Ryusuke Taguchi & Tetsuhiro Yagi (8:08)
Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi derrotaron a Shota Umino & Toa Henare (11:22)
CHAOS (Rocky Romero, SHO & YOH) vencieron a Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & TAKA Michinoku) (10:45)
CHAOS (Jay White, Tomohiro Ishii & Toru Yano) ganaron a David Finlay, Juice Robinson & Katsuya Kitamura (11:40)
KUSHIDA, Michael Elgin & Togi Makabe derrotaron a Suzuki-gun (Minoru Suzuki, Taichi & Takashi Iizuka) (12:45)
CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Will Ospreay & YOSHI-HASHI) vencieron a Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL, Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) (16:10)

30.01.2018 NJPW Road To The New Beginning 2018 – Día 1 – Event @ Aomori Martial Arts Hall in Hirosaki, Aomori, Japan

BULLET CLUB (Hikuleo & Yujiro Takahashi) derrotaron a Ren Narita & Tetsuhiro Yagi (7:35)
Jushin Thunder Liger & Tiger Mask vencieron a KUSHIDA & Shota Umino (10:56)
Hiroyoshi Tenzan & Manabu Nakanishi ganaron a Katsuya Kitamura & Tomoyuki Oka (10:59)
Suzuki-gun (El Desperado, Taichi & Yoshinobu Kanemaru) derrotaron a CHAOS (Rocky Romero, SHO & YOH) (11:27)
CHAOS (Jay White, Tomohiro Ishii & Toru Yano) vencieron a David Finlay, Juice Robinson & Toa Henare (13:45)
Michael Elgin, Ryusuke Taguchi & Togi Makabe ganaron a Suzuki-gun (Minoru Suzuki, TAKA Michinoku & Takashi Iizuka (12:38)
Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL, Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) derrotaron a CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Will Ospreay & YOSHI-HASHI) (13:45)

28.01.2018 NJPW The New Beginning In Sapporo 2018 – Día 2 – TV-Show @ Hokkaido Prefectural Sports Center in Sapporo, Hokkaido, Japan

Katsuya Kitamura Seven Match Trial Third: Juice Robinson derrotó a Katsuya Kitamura (9:16)
Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku & Yoshinobu Kanemaru) vencieron a Jushin Thunder Liger, Ryusuke Taguchi, Shota Umino & Tiger Mask (8:32)
CHAOS (Tomohiro Ishii & Toru Yano) ganaron a BULLET CLUB (Hikuleo & Yujiro Takahashi) (6:16)
BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Chase Owens, Tama Tonga & Tanga Loa) derrotaron a Hiroyoshi Tenzan, Manabu Nakanishi, Togi Makabe & Tomoyuki Oka (9:04)
Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Iizuka) vencieron a Michael Elgin & Toa Henare (8:18)
BULLET CLUB (Cody, Hangman Page & Marty Scurll) ganaron a David Finlay, Kota Ibushi & KUSHIDA (10:30)
Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL, Hiromu Takahashi, SANADA & Tetsuya Naito) derrotaron a CHAOS (Gedo, Hirooki Goto, Kazuchika Okada, Will Ospreay & YOSHI-HASHI) (12:19)
IWGP Junior Heavyweight Tag Team Title: Roppongi 3K (SHO & YOH) (w/Rocky Romero) vencieron a Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) (c) (22:34) – para ganar el título
IWGP United States Heavyweight Title: Jay White ganó a Kenny Omega (c) (29:54) – para proclamarse nuevo campeón

27.01.2018 NJPW The New Beginning In Sapporo 2018 – Día 1 – TV-Show @ Hokkaido Prefectural Sports Center in Sapporo, Hokkaido, Japan

Katsuya Kitamura Seven Match Trial Second: Michael Elgin derrotó a Katsuya Kitamura (8:04)
Hiroyoshi Tenzan, Jushin Thunder Liger, KUSHIDA, Manabu Nakanishi & Tiger Mask vencieron a Suzuki-gun (El Desperado, Taichi, TAKA Michinoku, Takashi Iizuka & Yoshinobu Kanemaru) (8:06)
CHAOS (Tomohiro Ishii & Toru Yano) ganaron a BULLET CLUB (Chase Owens & Yujiro Takahashi) (7:06)
NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: BULLET CLUB (Bad Luck Fale, Tama Tonga & Tanga Loa) (c) retuvieron ante Ryusuke Taguchi, Toa Henare & Togi Makabe (9:15)
BULLET CLUB (Cody, Hangman Page & Marty Scurll) derrotaron a David Finlay, Juice Robinson & Kota Ibushi (10:41)
Los Ingobernables de Japon (Hiromu Takahashi & Tetsuya Naito) vencieron a CHAOS (Will Ospreay & YOSHI-HASHI) (11:19)
CHAOS (Gedo, Hirooki Goto & Kazuchika Okada) ganaron a Los Ingobernables de Japon (BUSHI, EVIL & SANADA) (11:52)
BULLET CLUB (Kenny Omega, Matt Jackson & Nick Jackson) derrotaron a CHAOS (Jay White, SHO & YOH) (10:53)
IWGP Intercontinental Title: Minoru Suzuki ganó a Hiroshi Tanahashi (c) (32:28) – para proclamarse nuevo campeón