Estos son los resultados de los shows de la empresa Michinoku Pro celebrados el pasado 30 de septiembre y 1, 7, 8, y 9 de octubre.

Michinoku Pro Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 – día 1, 30 de septiembre

Singles Match: Yasutaka Ohsera derrotó a Koji Kawamura (7:15)
Tag Team Match: Jinsei Shinzaki & Kesen Numajiro vencieron a Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) (8:11)
Six Man Tag Team Match: Super Stars (Ayumu Gunji, Rui Hiugaji & Takeshi Minamino) ganaron a Daichi Sasaki, Yapper Man 1 & Yapper Man 2 (12:22)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 First Round Match: Bad Boy (Kengo & Manjimaru) derrotaron a Ken45 & Louis Napoleon (11:49)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 First Round Match: GAINA & Taro Nohashi vencieron a Dick Togo & The Great Sasuke (15:42)

Michinoku Pro Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 – día 2, 1 de octubre

Singles Match: Taro Nohashi derrotó a Nogyo Boy Raito (8:53)
Tag Team Match: Dick Togo & The Great Sasuke vencieron a GAINA & Louis Napoleon (14:54)
Six Man Tag Team Match: Bad Boy (Ken45, Kengo & Manjimaru) vs. Super Stars (Ayumu Gunji, Rui Hiugaji & Takeshi Minamino) – Acabó en Doble DQ (12:09)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament First Round Match: Daichi Sasaki & Kesen Numajiro ganaron a Koji Kawamura & Yasutaka Ohsera (11:27)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament First Round Match: Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 – Doble Count Out (2:21)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament First Round Match: Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) vs. Yapper Man 1 & Yapper Man 2 – Doble Pin (5:16)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament First Round Match: Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) derrotaron a Yapper Man 1 & Yapper Man 2 (4:50)

Michinoku Pro Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 – día 3, 7 de octubre

Singles Match: Kengo derrotó a Koji Kawamura (6:48)
Tag Team Match: Daichi Sasaki & Louis Napoleon vencieron a Rasse & Yasutaka Ohsera (8:07)
Tag Team Match: Bad Boy (Ken45 & Manjimaru) ganaron a Yapper Man 1 & Yapper Man 2 (8:14)
Six Man Tag Team Match: Super Stars (Ayumu Gunji, Rui Hiugaji & Takeshi Minamino) derrotaron a Dick Togo, Kesen Numajiro & The Great Sasuke (14:05)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 Semi Final Match: GAINA & Taro Nohashi vencieron a Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) (9:59)

Michinoku Pro Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 – día 4, 8 de octubre

Singles Match: Ken45 ganó a Yasutaka Ohsera (8:30)
Tag Team Match: Yapper Man 1 & Yapper Man 2 derrotaron a Muno Taiyo (Brahman Kei & Brahman Shu) (9:06)
Tag Team Match: Super Stars (Rui Hiugaji & Takeshi Minamino) (w/Ayumu Gunji) vencieron a Koji Kawamura & Rasse (8:14)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 Semi Final Match: Bad Boy (Kengo & Manjimaru) ganaron a Daichi Sasaki & Kesen Numajiro (11:36)
Six Man Tag Team Match: Alexander Otsuka, GAINA & Taro Nohashi derrotaron a Dick Togo, Louis Napoleon & The Geat Sasuke (17:52)

Michinoku Pro Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 – día 5, 9 de octubre

Singles Match: Yasutaka Ohsera venció a Koji Kawamura (6:26)
Singles Match: Ken45 ganó a Nanak Man II (7:16)
Six Man Tag Team Match: Muno Taiyo (Brahman Kei, Brahman Shu & The Great Sasuke) derrotaron a Rasse, Yapper Man 1 & Yapper Man 2 (14:18)
Six Man Tag Team Match: Daichi Sasaki, Dick Togo & Louis Napoleon vencieron a Super Stars (Ayumu Gunji, Rui Hiugaji & Takeshi Minamino) (11:37)
Michinoku Futaritabi Tag Tournament 2017 Final Match: Bad Boy (Kengo & Manjimaru) ganaron a GAINA & Taro Nohashi (20:00)