Resultados de New Japan Pro Wrestling del 5 y 7 de Septiembre

0
New Japan Pro Wrestling Resultados 7 Septiembre

Resultados de New Japan Pro Wrestling

New Japan Pro Wrestling (NJPW) celebró shows pertenecientes a la gira Road to Destruction. Los eventos se celebraron los días 5 y 7 de Septiembre. Ambos eventos fueron transmitidos por New Japan World.

Resultados de New Japan Pro Wrestling Road to Destruction del 5 de Septiembre

 • Tetsuhiro Yago vs. Ren Narita – Empate por límite de tiempo(10:00).
 • Yuji Nagata & Tomoyuki Oka derrotaron a Manabu Nakanishi & Katsuya Kitamura(8:10)con un Backdrop Hold de Nagata sobre Kitamura.
 • Yoshinobu Kanemaru, TAKA Michinoku, Taichi & El Desperado derrotaron a KUSHIDA, Ryusuke Taguchi, Hirai Kawato & Shota Umino(7:53)con el Just Facelock de TAKA sobre Umino.
 • Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Beretta derrotaron a Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens(8:00)con el Dude Buster de Beretta sobre Owens.
 • Kenny Omega, Tama Tonga & Tanga Loa derrotaron a Togi Makabe, Juice Robinson & David Finlay(8:20)con el Gun Stun de Tonga sobre Finlay.
 • Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin, Raymond Rowe & Hanson derrotaron a Minoru Suzuki, Lance Archer, Davey Boy Smith Jr. & Takashi Iizuka(9:24)por descalificación.
 • Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero derrotaron a Tetsuya Naito, “King of Darkness” EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi(12:48)con el Horizontal Cradle de Yano sobre SANADA.

Resultados de New Japan Pro Wrestling Road to Destruction del 7 de Septiembre

 • Shota Umino vs. Tetsuhiro Yago – Empate por límite de tiempo(10:00).
 • Yuji Nagata & Katsuya Kitamura derrotaron a Manabu Nakanishi & Tomoyuki Oka(8:25)con un Backdrop Hold de Nagata sobre Oka.
 • Lance Archer, Davey Boy Smith Jr., Yoshinobu Kanemaru, TAKA Michinoku & Taichi derrotaron a Togi Makabe, David Finlay, Ryusuke Taguchi, Ricochet & Hirai Kawato(8:32)con el Highball W de Kanemaru sobre Kawato.
 • Bad Luck Fale, Yujiro Takahashi & Chase Owens derrotaron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI & Beretta(9:08)con el Pimp Juice de Takahashi sobre Beretta.
 • Raymond Rowe, Hanson & Juice Robinson derrotaron a Tama Tonga & Tanga Loa & Leo Tonga(7:35)con el Pulp Friction de Robinson sobre Leo.
 • Minoru Suzuki, Takashi Iizuka & El Desperado derrotaron a Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin & KUSHIDA(14:29)por descalificacion.
 • Elimination Match: Tetsuya Naito, “King of Darkness” EVIL, SANADA, BUSHI & Hiromu Takahashi derrotaron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Toru Yano, Will Ospreay & Rocky Romero(22:31).

Fuente: Purolove