Resultados de Diana, Reina & Marvelous del mes de agosto

0
Resultados de Reina, Diana y Marvelous de agosto

Estos son los resultados de los shows de las empresas Reina, Diana y Marvelous celebrados durante el mes de agosto en Japón.

Resultados del show de Reina “Thank You Summer” del 6 de agosto

Singles Match: Hiroe Nagahama derrotó a Aoki Itsuki (9:39)
Singles Match: La Jarochita venció a Reyna Isis (8:35)
Singles Match: Cherry ganó a Hirori (8:20)
Six Man Tag Team Match: Hikari Shimizu, Saori Anou & Tae Honma derrotaron a Mari Sakamoto, Micro & SAKI (8:59)

Resultados del show de DIANA del 13 de agosto

Singles Match: Kyoko Inoue venció a Keiko Aono (9:58)
Tag Team Match: CRYSIS (Jaguar Yokota & Megumi Yabushita) ganaron a Ayako Sato & Kaoru Ito (11:42)
Battle Royal: Keiko Aono derrotó a Ayako Sato, Kaoru Ito, Kyoko Inoue, Mask de Sun, Piyota Mask I, Piyota Mask P & Rosa Bonita (9:01)

Resultados del show de Marvelous del 8 de agosto

Singles Match: Hiroe Nagahama derrotó a Miki Tanaka (9:15)
Tag Team Match: Aki Shizuku & Yako Fujigasaki vencieron a Natsu Sumire & Yuiga (12:47)
Tag Team Match: Arisa Nakajima & Tsukasa Fujimoto ganaron a Maruko Nagasaki & Mio Momono (13:09)
Tag Team Match: NEW-TRA (Rin Kadokura & Takumi Iroha) derrotaron a Queen’s Quest (AZM & HZK) (18:17)
Tag Team Match: Chikayo Nagashima & KAORU vencieron a Tomoko Watanabe & Yuu Yamagata (13:22)

Resultados del show de Marvelous del 26 de agosto

Singles Match: Fairy Nihonbashi derrotó a Miki Tanaka
Singles Match: Kuroneko venció a Misaki Glico
Tag Team Match: Chikayo Nagashima & KAORU ganaron a May Lee & Mio Momono
Singles Match: Rina Yamashita derrotó a Aki Shizuku
Six Man Tag Team Match: Jordynne Grace, Tomoko Watanabe & Yuu Yamagata vencieron a NEW-TRA (Rin Kadokura & Takumi Iroha) & Nyla Rose

Resultados del show de Marvelous del 4 de septiembre

* Kyusei Sakura Hirota derrotó a Miki Tanaka – (10:45)
* Chikayo Nagashima venció a Kaho Kobayashi – Fisherman Buster (11:01)
* KAORU ganó a Sumire Natsu – Oklahoma Roll (11:11)
* Level 5 (Tomoko Watanabe, Yuu Yamagata derrotaron a Aki Shizuku, Yako Fujigasaki – Cross Armbreaker (11:39)
* Maruko Nagasaki, Mio Momono, vencieron a NEW-TRA (Takumi Iroha, Rin Kadokura – Modified Chototsumoshin (16:46)