Resultados de AJPW del 1, 2 y 4 de diciembre

0
AJPW Real World Tag League

Estos son los resultados de los días 12, 13 y 14 de la World Tag League de AJPW celebrados el 1, 2 y 4 de diciembre respectivamente.

AJPW Real World Tag League 2018 – Día 12, 1 de diciembre

Singles Match: Takao Omori derrotó a Hikaru Sato (8:08)
Tag Team Match: Evolution (Atsushi Aoki & Yusuke Okada) vencieron a Hokuto Omori & Koji Iwamoto (9:01)
Eight Man Tag Team Match: NEXTREAM (Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yuma Aoyagi) & Yoshitatsu ganaron a Atsushi Maruyama, Black Menso-re, Dylan James & Tsuchiya Crazy (16:28)
Real World Tag League 2018 Match: The End (Odinson & Parrow) [8] derrotaron a Sweeper (Jake Lee & Ryouji Sai) [6] (8:42)
Real World Tag League 2018 Match: Gianni Valletta & TAJIRI [6] vencieron a Daisuke Sekimoto & Jun Akiyama [6] (9:56)
Real World Tag League 2018 Match: Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [10] ganaron a The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [2] (23:37)

AJPW Real World Tag League 2018 – Día 13, 2 de diciembre

Tag Team Match: KING & Koji Iwamoto derrotaron a Hokuto Omori & Yusuke Okada (10:38)
Six Man Tag Team Match: NEXTREAM (Naoya Nomura & Yuma Aoyagi) & Koji Niizumi vencieron a Atsushi Maruyama, Black Menso-re & Jun Akiyama (9:01)
Real World Tag League 2018 Match: The End (Odinson & Parrow) [10] ganaron a KAI & Kengo Mashimo [8] (8:31)
Eight Man Tag Team Match: Evolution (Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Suwama) & Shuji Ishikawa derrotaron a Dylan James, Gianni Valletta, Mushuku no “Akatora” and & TAJIRI (14:46)
Real World Tag League 2018 Match: The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [4] vencieron a Sweeper (Jake Lee & Ryouji Sai) [6] (18:54)
Real World Tag League 2018 Match: Yoshiken (Kento Miyahara & Yoshitatsu) [8] ganaron a Get Wild (Manabu Soya & Takao Omori) [8] (23:48)

AJPW Real World Tag League 2018 – Día 14, 4 de diciembre

Tag Team Match: Sweeper (Jake Lee & Koji Iwamoto) derrotaron a Hokuto Omori & Yuma Aoyagi (7:28)
Six Man Tag Team Match: Carbell Ito, Jun Akiyama & Kishin Kawabata vencieron a Evolution (Atsushi Aoki, Hikaru Sato & Yusuke Okada) (12:14)
Real World Tag League 2018 Match: The Big Guns (The Bodyguard & Zeus) [6] ganaron a Gianni Valletta & TAJIRI [6] (11:37)
Six Man Tag Team Match: NEXTREAM (Kento Miyahara, Naoya Nomura & Yoshitatsu) derrotaron a Atsushi Maruyama, Black Menso-re & Dylan James (11:14)
Real World Tag League 2018 Match: The End (Odinson & Parrow) [12] vencieron a Get Wild (Manabu Soya & Takao Omori) [8] (10:28)
Real World Tag League 2018 Match: KAI & Kengo Mashimo [8] ganaron a Violent Giants (Shuji Ishikawa & Suwama) [10] (21:15)